Welkom bij het Landelijk Platform Buurtbussen i/o

Het platform voor kennis en informatie voor het kleinschalig openbaar vervoer uitgevoerd door vrijwilligers. De buurtbus heeft een kleurrijke traditie en is al vele jaren een vertrouwd beeld in tal van kleine kernen in Nederland. De 180 buurtbus verenigingen, vervoeren 1,2 miljoen betalende passagiers per jaar en dat realiseren ze met meer dan 7000 vrijwilligers. Kleine kernen blijven zo verbonden met het grote OV-netwerk en daarmee met de rest van Nederland.

"De buurtbus" bestaat niet. Het staat voor meer en het is ook geen beschermde naam. De buurtbus staat synoniem voor kleinschalig OV uitgevoerd door vrijwilligers. Het LPBuurtbussen wil die vrijwilligers een platform bieden, voor het uitwisselen van kennis en informatie, omdat het helpt om van elkaars aanpak en successen te leren.

Vrijwilligers maken het verschil, waar dorpen, gemeenten en OV-autoriteiten op terug vallen om betaalbaar openbaar vervoer in de kleine kernen in stand te houden. Vrijwilligers die zich willen inzetten om het OV in die kleine kernen te verbeteren, verdienen een platform voor kennis en informatie, dat ze kunnen gebruiken als springplank voor nieuwe innovatieve burger initiatieven om kleinen kernen leefbaar en vitaal te houden. Waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden?
Lees verder…


Ga verder naar Diensten...